Phần Mềm Jailbreak iOS 6.1.3 và 6.1.4 cho người Việt

Phần mềm được tạo ra nhờ sự gợi ý của hacker @winocm (người tìm ra cách jailbreak iOS 6.1.3 và 6.1.4 đầu tiên) đó là 1 đoạn mã có thể jailbreak những thiết bị iOS 6.1.3 và 6.1.4
[IMG]
[IMG]

Và tất nhiên, chúng tôi là nhóm lập trình đầu tiên tại Việt Nam có thể dùng đoạn mã đó để tạo thành 1 phần mềm có chức năng là jailbreak iOS 6.1.3 và 6.1.4

Đây là 1 số hình ảnh của iphone iOS 6.1.4 chụp cùng phần mềm
[IMG]
[IMG]
[IMG]

Download tại: http:// thuvienteen .com/download/Jailbreak.exe

Có ý kiến gì vui lòng liên hệ : ThuVienTeen@yahoo.com
Nguồn:
http:// trangchu.thuvienteen .com/2013/09/hot-phan-mem-jailbreak-ios-613-va-614.html
Tin khác :